top of page
Sound Speakers

Media

קחו איתכם את הזבל - האחריות היא של כולנו

קחו איתכם את הזבל - פרופ' מיכל ציון. בר-דעת פודקאסטים

האנשים להם חיכינו עם פרופ' מיכל ציון - קחו איתכם את הזבל

פרופ' מיכל ציון: קחו את הזבל איתכם

ראיון בהשתתפות פרופסור מיכל ציון מקימת המיזם 'קחו איתכם את הזבל'

bottom of page